Bivši ministar iz Vučićeve vlade kaže: Ovim tempom stižemo standard EU za 185 godina

0
264

Nekadašnji ministar finansija u Vladi Srbije Dušan Vujović napisao je autorski tekst za NIN, a pred Kopaonik biznis forum u kome tvrdi da je Srbija sa ovim tempom još vek i po do EU standarda!

Prenosimo vam deo njegovog teksta:

“Ako bi BDP nastavio da raste istim tempom kao u poslednjih 10 godina, od početka globalne krize, biće nam potrebno 185 godina da dostignemo realnu kupovnu moć 15 starih članica EU.

Na osnovu podataka Eurostata za 2017. godinu, Srbija po nominalnom BDP per capita zaostaje čak sedam puta za prosekom starih članica Evropske unije (EU-15). Po realnoj kupovnoj moći (PPP) zaostajanje je manje, ali i dalje dosta veliko – oko tri puta. Zabrinjava što se razlike tokom poslednje decenije ne smanjuju ni nominalno, ni po realnoj kupovnoj moći.

Na osnovu ostvarenih stopa rasta BDP-a od početka globalne krize, Srbiji bi bilo potrebno čitavih 185 godina da po realnoj kupovnoj moći stigne 15 starih članica EU. Poređenja radi, zemljama Centralne i Istočne Evrope, koje su u novije vreme postale članice EU, bilo bi dovoljno samo 20 godina da zatvore taj gap. Da bi Srbija to isto ostvarila za 20 godina, bilo bi potrebno da BDP po stanovniku, po realnoj kupovnoj moći, raste u proseku čak osam odsto godišnje. Niže i realnije stope rasta produžile bi rok na 24 godine (uz prosečan rast od sedam odsto godišnje), na 30 godina (ako bi rast bio šest procenata) i na više od 40 godina uz realan godišnji rast od pet odsto.

Očigledno je da brži dugoročni ekonomski rast predstavlja ključ konvergencije sa Evropom po nivou realnog dohotka i po kvalitetu života. U tome se svi ekonomski, socijalni i politički akteri slažu. Razlike se, međutim, pojavljuju čim se postavi pitanje kako obezbediti osnovu za ovako dinamičan i održivi dugoročni rast.

Od mnogih faktora koji na to utiču ovde ćemo pomenuti samo neke. Prvo, evropski i globalni kontekst. Drugo, status ključnih institucionalnih i strukturnih reformi. Treće, raspoloživost i kvalitet infrastrukture. Četvrto, kvalitet ljudskog kapitala i inovacija kao osnove rasta produktivnosti i konkurentnosti. I peto, kvalitet upravljanja u državi, u javnom, ali i u privatnom sektoru”, napisao je između ostalog Vujović.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here