Maloprodajni objekti u Petrovcu od sada rade do 17 časova

1
468

Na osnovu člana 3. Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i uslužnih objekata na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi (Sl glasnik Opštine Petrovac na Mlavi br: 7/16, 8/16 i 1/18) a u skladu sa Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, br. 31 od 16. marta 2020, 36 od 19. marta 2020, 38 od 20. marta 2020, 39 od 21. marta 2020, 43 od 27. marta 2020, 47 od 28. marta 2020, 49 od 1. aprila 2020, 53 od 9. aprila 2020, 56 od 15. aprila 2020, 57 od 16. aprila 2020, 58 od 20. aprila 2020., Na sednici Štaba za vanredne situacije br 87-41/20-02 od 21.04.2020. godine, Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi donosi:

ZAKLjUČAK
O OGRANIČENOM RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH, ZANATSKIH I USLUŽNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI ZA VREME TRAJANjA VANREDNOG STANjA

Pravna lica i preduzetnici iz oblasti trgovinske, zanatske i uslužne delatnosti, za vreme trajanja vanrednog stanja samostalno utvrđuju radno vreme svojih objekata u propisanom vremenskom intervalu:

Ponedeljak – četvrtak od 07.00 do 17.00 časova.

Petak: za građane starije od 65 godina od 04:00 do 07:00,
a za ostale građane od 08:00 do 17:00 časova.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Privredni subjekti odnosno preduzetnici iz stava 1 ovog zaključka dužni su da izmenjeni raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen na internet portalu opštine Petrovac na Mlavi i oglasnoj tabli opštine Petrovac na Mlavi.

Komandant Štaba za vanredne situacije
opštine Petrovac na Mlavi
Duško Nedinić

Zaključak (PDF)

Izvor: Opština Petrovac na Mlavi

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here