foto: ilustracija

Spaljivanje strnih usevasmeća biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara.

Takođe, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima.

Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

Novčana kazna za prekršaj za fizička lica je 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi, u periodu od tri godine.

Ukoliko uočite požar trebalo bi odmah da obavestite vatrogasnu jedinicu na broj 193.


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here