POSLODAVCI, SPREMITE SE: Nove mere za rad na poslu od 11. jula

0
1433

Kako se “korona-free” oblačiti za posao i kako se bezbedno ponašati na poslu deo su mera iz novog pravilnika čiju primenu moraju omogućiti poslodavci a sprovoditi svi zaposleni u svim firmama, najkasnije od 10. avgusta.

Kako se “korona-free” oblačiti za posao i kako se bezbedno ponašati na poslu deo su mera iz novog pravilnika čiju primenu moraju omogućiti poslodavci a sprovoditi svi zaposleni, već od 10. avgusta.

Pravilnik koji stupa na snagu 11. jula, a poslodavci su dužni da najkasnije do 10. avgusta usvoje plan u skladu sa propisanim odredbama, piše “Blic”.

Obezbeđivanje rada u smenama sa manje ljudi, stroga i nadzirana higijena, zaposleni mora da drži svoju garderobu dalje od mesta rada, obavezno prijavljivanje simptoma… samo su neki od propisanih pravila kojih ćemo ubuduće morati da se pridržavamo.

Propis – Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, donelo je Ministarstvo rada.

Pravilnik praktično sadrži dva dela odredbi – jedan za poslodavce, drugi propisuje obaveze zaposlenih.

Pravilnikom su propisane mere koje je poslodavac dužan da primeni i u cilju prevencije, ali i ukoliko dođe do oboljevanja zaposlenih, ali i onih koji se zateknu u radnoj okolini.

Član četiri propisuje obaveze poslodavca i šta mora da sadrži plan primene mera, koji mora da se usvoji. To praktično znači da se moraju usvojiti preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, ali i obezbediti kontrola sprovođenja.

POSLODAVAC MORA DA…

 1. pre početka rada da obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti;
 2. u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih;
 3. sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora;
 4. obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;
 5. obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;
 6. uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi;
 7. obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;
 8. organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

U SLUČAJU POJAVE ZARAZNE BOLESTI POSLODAVAC JE DUŽAN

 • prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;
 • poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;
 • precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;
 • organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;
 • kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;
 • primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.

A ZAPOSLENI MORAJU DA…

 1. sprovode sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;
 2. namenski koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;
 3. dodatno brinu o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;
 4. ličnu odeću drže odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;
 5. obavezno obaveste poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
 6. pre početka rada pregledaju svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koriste, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izveste poslodavca ili drugo ovlašćeno lice;
 7. pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostave u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;
 8. u skladu sa svojim saznanjima, odmah obaveste poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;
 9. sarađuju sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here