Privrednici predložili državi mere za izlazak iz krize

0
182

Dok se čeka da državni krizni štab zadužen za ekonomiju narednih dana saopšti koje korake će napraviti kako bi pomogao privatnom sektoru u vreme epidemije koronavirusa, privredne organizacije napravile su svoje predloge.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) pozvala je sve svoje članove da učestvuju u kreiranju predloga mera i da ih dostave mejlom na adresu [email protected].

Ova organizacija za sada je objavila deset mera, koje su, kako navode, preliminaran predlog. Te mere su:

1. Privremeno smanjenje poreza i doprinosa na zarade ili uvođenje odloženog plaćanja svih dažbina u vezi sa zaradama, bez zaračunavanja kamata, za preduzetnike, mikro i mali i srednji privredni sektor.

2. Omogućiti pristup jefitnim ili beskamatnim kreditima zbog očuvanja likvidnosti i refinansiranja obaveza, uz mogućnost odobravanja grejs perioda za otplatu novih pozajmica.

3. Jednokratna finansijska podrška za kompanije i preduzetnike koji posluju u najosetljivijim sektorima i beleže znatan pad prihoda, kao i za pojedince koji su ostali bez posla. Ili moratorijum na otplatu kredita bankama i svih dažbina državi od najmanje tri meseca.

4. Sprečiti rast cena kroz odgovarajući sistem korišćenja robnih rezervi i pojačan inspekcijski nadzor uz uvođenje kontakt centra za građane i privredu.

5. Oslobađanje od poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja proširiti i na preduzetnike paušalce, kako bi se podstaklo samozapošljavanje.

6. Omogućiti jednostavnije, elektronsko angažovanje sezonskih radnika u sektorima poput turizma, kao i za privremene poslove pomoć u kući, kurirski poslovi, čuvanje dece…

7. Stimulisati bezgotovinsko plaćanje putem medija i eventualno smanjenje ili povraćaj dela PDV-a u slučaju plaćanja karticama, što je mera za smanjenje širenja epidemije, a održavanje legalnih tokova ekonomije.

8. Uvesti javne radove kao podsticaj zapošljavanja ranjivih grupa.

9. Uvesti produženo porodiljsko odsustvo i vaučere za angažovanje osoba za pomoć u kući oko čuvanja dece, kako bi se zaposleni roditelji nosili sa zatvaranjem škola;

10. Uspostaviti poseban fond za finansijsku podršku lokalnim samoupravama čije su stanovništvo i privreda najviše pogođeni epidemijom.

AmCham predložio pet mera

Smanjenju negativnih efekata na ekonomiju Srbije pokušava da doprinese i Američka privredna komora (AmCham). Predložili su pet opštih mera, kao i one specifične za mala i srednja preduzeća, za posebno pogođene sektore, za zdravstvo, mere monetarne politike, kao i način na koji mogu da se pojednostave administrativne procedure.

Kao opšte mere ova Komora navodi:

1. Smanjivanje poreza i doprinosa u slučaju odsustva sa rada do 30 dana zbog koronavirusa.

2. Oslobađanje od poreza i doprinosa za vreme prekida rada.

3. Umanjenje od 50 odsto na akontaciju poreza na dobit za 2020. godinu za pravna lica i preduzetnike uz plaćanje prema godišnjem obračunu sledeće godine.

4. Obustava obračuna kamate za neblagovremeno plaćanje poreza za obaveze nastale od početka vanrednog stanja do 30 dana nakon završetka, za preduzeća koje već imaju velike probleme u poslovanju.

5. Nesmetan prekogranični transporta robe i usluga. AmCham preporučuje Vladi da hitno otpočne pregovore i usaglašavanje mera sa zemljama sa kojima se graničimo, uključujući zemlje EU i CEFTA zemlje.

Mera za mala i srednja preduzeća, prema AmChamu, bila bi manji porezi i doprinosi za 50 odsto za paušalce i hitno obezbeđivanje garancijskih šema za kredite namenjene održavanju likvidnosti pogođenih malih i srednjih preduzeća.

Za posebno pogođene sektore, poput turizma, predlažu obustavu plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020. godinu, smanjenje poreza na imovinu do 50 odsto i refundiranje i pokrivanje dela troškova plaćenog odsustva za vreme prekida ili smanjenja obima rada zbog epidemije.

Kao specifičnu mera za zdravstvo, ova poslovna asocijacija predlaže izuzimanje lekova koji ne mogu da se prometuju na teritoriji naše zemlje iz Odluke o zabrani izvoza lekova.

Kao meru koja bi pomogla monetarnoj politici, Američka privredna komora navodi – dodatna “injekcija” likvidnosti bankama, u vidu smanjenja obavezne rezerve, proširenja kolaterala za repo operacije ili kroz omogućavanje korišćenja zaštitnih slojeva kapitala, kao i odgovarajući tretman potraživanja u moratorijumu sa stanovišta prudencijalnih standarda.

Kada je reč o pojednostavljenju administrativnih procedura, predlog je da se omogući elektronsko otvaranje bolovanja, prijave prebivališta i rada od kuće.

Do ovih predloga Komora je došla kvantitativnim istraživanjem u kojem su učestvovale 74 kompanije, dok je u kvalitativnom bilo njih 40 od ukupno 200 koliko ih ima u ovoj organizaciji.

Izvor: N1

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here