Provera diploma ne može da zastari

0
314

Zašto je ministar policije Nebojša Stefanović slušao predavanja u Sava centru, ako je institucija koja mu je izdala diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama bila registrovana u Londonu.

Zašto je tu diplomu nostrifikovao na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Srbiji, samo su neka od pitanja na koja smo juče pokušali da dobijemo odgovor od rektora tog univerziteta Miće Jovanovića, ali on nije želeo da govori za Danas.

Bez odgovora je ostalo i naše pitanje da li će povodom ovog slučaja reagovati Nacionalni savet za visoko obrazovanje, ili će se i oni, kao što je to ranije učinilo Ministarstvo prosvete, proglasiti nenadležnim.

Predsednica Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) Ivanka Popović izjavila je za Danas da to telo nema proceduralne nadležnosti za ovakva pitanja.

Vesna Rakić Vodinelić, profesorka prava u penziji, smatra da bi prosvetna inspekcija trebalo da reaguje, jer je njena nadležnost po Zakonu o visokom obrazovanju da ispituje i slučajeve kada neko upiše viši stepen studija, a da nije ispunio uslove za to.

– Nema nikakvog roka u kome zastareva preispitivanje diploma, bilo osnovnih studija, master ili doktorskih. Zakon o parničnom postupku propisuje da se može tražiti utvrđivanje verodostojnosti javne isprave, a svaka diploma jeste javna isprava i tu nema nikakvog roka, ali je pitanje ko bi mogao takvu tužbu da podnese, jer to ne može svako da uradi. Mislim da bi to moglo da uradi Ministarstvo prosvete jer je ono dužno da vrši nadzor nad zakonitošću rada visokoškolskih ustanova. Međutim, postavlja se pitanje da li je takva mogućnost realna – kaže za Danas Rakić Vodinelić, uz opasku da lično ne veruje da će Ministarstvo to uraditi.

Komentarišući tvrdnje nekih pravnika da, ne samo Stefanovićeva već nijedna od 1.054 diplome koje su stečene na isti način, ne bi mogla da bude poništena jer bi time bili narušeni principi pravne sigurnosti, stečenih prava i retroaktivnosti, Rakić Vodinelić kaže:

– Ako je postupak sticanja tih diploma bio protivan Zakonu o visokom obrazovanju koji je važio u to vreme, onda nema retroaktivnog dejstva. Ne dirate ni u čija stečena prava ako zakon koji je tada bio na snazi nije poštovan. Stečenim pravom se može smatrati ono koje je punovažno stečeno u vreme sticanja. Ako ste nešto stekli nezakonito, to nije pitanje retroaktivnosti i tu nema zastarelosti. Međutim, vrlo je teško dokazati da studije nisu obavljane lege artis. Moralo bi se videti da li je ustanova koja je diplome izdala po tadašnjem zakonu mogla da se smatra visokoškolskom, da li je imala program i da li je svaki od kandidata taj program poštovao… – ističe naša sagovornica.

Dodaje da njoj izaziva veliku sumnju tvrdnja da je taj program izvodila neka franšiza Megatrenda u inostranstvu, a potom je tražena nostrifikacija kod tog istog Megatrenda u Srbiji.

– Vrlo je neobično da jedna ćerka firma traži nostrifikaciju od majke firme, to nikad nisam videla. Neka visokoškolska institucija iz inostranstva može da organizuje nastavu u Srbiji, ali se nastava izvodi na jeziku i po programu odakle ta ustanova potiče, a kada se studije završe može se tražiti nostrifikacija diplome u Srbiji. Tako da, ali nostrifikacija u okviru iste institucije je krajnje neobičan slučaj – ukazuje Rakić Vodinelić.

Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i dopisni član SANU Vladica Cvetković kaže za Danas da razume da je pitanje valjanosti diploma jednog ministra važno, ali da ne može da se pravi da ne zna u kojoj zemlji živi i kakvo je u njoj visoko obrazovanje.

– Dozvolili smo privatan sektor koji je prevashodno biznis i veoma malo visoko obrazovanje i uz to zakonski primorali privatne ustanove da izvodi doktorske studije, iako im nikada ni na pamet nije padalo da se bave bilo kakvom naukom. Zatim smo naivno mislili da će akreditacija moći da odvoji žito od kukolja, a ispostavilo se da je ona samo poslužila da sve što će se kasnije dogoditi ima i puni legitimitet. Kada ovim sistemski pogrešnim koracima dodamo i činjenicu da i u državnom sektoru postoje identični problemi biznisa pre obrazovanja i doktorata bez nauke i istraživanja, onda nema mesta čuđenju – kaže Cvetković.

Prema njegovom mišljenju, napravljen je sistem koji je u stanju da proizvede krajnje problematične diplome ili diplomske radove koje nisu uradili sami kandidati, pa čak i plagirane doktorate, ali da proceduralno i zakonski sve može da bude u redu.

– Kako da tvrdim da doktorat ministra Stefanovića nije u redu, ako je iza obojice, i doktorata i doktoranda, stao univerzitet koji je akreditovan po zakonu? To bi bilo neozbiljno. Mogu samo da izrazim svoje lično uverenje da ni u jednoj visokoobrazovno uređenoj zemlji, kakva je, recimo, Holandija, ne bi ni bilo ustanove kao što je Megatrend, a ako bi kojim slučajem i postojala, ona bi pripadala potpuno drugoj klasi visokog obrazovanja, sigurno ne onoj koja izvodi doktorske studije – ističe Cvetković.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here