Spisak poverenika štaba i civilne zaštite opštine Petrovac na Mlavi

0
2687

Zaključak o izmeni i dopuni Zaključka o postavljanju poverenika i zamenika poverenika Štaba za vanredne situacije
Na osnovu čl. 44 stav 1 tačka 1 i čl 43 stav 1 tačka 4 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama (sl glasnik RS br 87/2018.) i čl 9 st 10., čl 12 st. 1. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i organizacije zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi (br 020-220/2011-02 od 18.11.2011. godine Štab za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi donisi:

ZAKLjUČAK O IZMENI I DOPUNI ZAKLjUČKA O POSTAVLjENjU POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI

Čl 1.

Čl. 1. st. 1. menja se i glasi: Određuju se za poverenike i zamenike poverenika predsednici i njihovi zamenici predsednika mesnih zajednica opštine Petrovac na Mlavi za katastarske opštine u njihovoj nadležnosti ili druga lica koja svojim zaključkom imenuje Štab za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi.

Čl. 2.

Čl. 2. st 1. menja se i glasi: Za obavljanje poslova zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi postavljaju se poverenici civilne zaštite i njihovi zamenici u sledećim naseljenim mestima:

Tabela br 1. Spisak poverenika štaba i civilne zaštite opštine Petrovac na Mlavi

Naseljeno mesto (MZ)

1 BISTRICA Boban Špirić
Dragan Gajić

2 BOŠNjAK Dejan Živanović
Saša Ilić

3 BUROVAC Vlada Milić
Nikola Radunović

4 BUSUR Predrag Kadić
Zoran Tomić

5 VEZIČEVO Nikola Milovanović
Branislav Radojković

6 VELIKI POPOVAC Jovica Stokić
Violeta Vujčić

7 VELIKO LAOLE Zoran Perić
Toplica Nikolić

8 VITOVNICA Igor Popović
Slađan Jovanović

9 VOŠANOVAC Radiša Ilić
Dragan Marković

10 DOBRNjE Momčilo Dobrosavljević
Siniša Jovanović

11 DUBOČKA Zoran Lukić
Dragoslav Adamović

12 ŽDRELO Zlatko Trailović
Boban Janković

13 ZABRĐE Relja Stepanović
Đorđe Savić

14 KAMENOVO Bojan Milovanović
Nenad Svetozarević

15 KLADUROVO Goran Gavrilović
Milica Paunović

16 KNEŽICA Nemanja Arsić
Saša Savić

17 KRVIJE Predrag Dragutinović
Nenad Marić

18 LESKOVAC Dejan Paunović
Slobodan Ljubisavljević

19 LOPUŠNIK Bojan Janković
Saša Milovanović

20 MALO LAOLE Željko Marjanović
Nikola Stojanović

21 MANASTIRICA Zoran Đorđević
Tomislav Aleksić

22 MELNICA Vladan Stanojlović
Veterin Budimirović

23 OREŠKOVICA Mihajlo Milić
Dalibor Pajkić

24 ORLjEVO Siniša Janošević
Momir Jovanović

25 PANKOVO Neša Vladisavljević
Zoran Antić

26 PETROVAC na Mlavi Ivan Stanisavljević
Saša Ranđelović

27 RANOVAC Robin Grbinović
Slavica Zahiragić

28 RAŠANAC Boban Milojković
Miroslav Todorović

30 STAMNICA Jovan Radojković
Nenad Lalić

31 STARČEVO Aleksandar Antić
Goran Bošković

32 TABANOVAC Jovica Simić
Danijel Arsić

33 TRNOVČE Lazić Živorad
Goran Živković

34 ĆOVDIN Dejan Dobrosavljević
Vladica Bošković

35 ŠETONjE Slađan Božić
Bojan Obradović

Čl. 3.

Posle čl. 2. dodaje se čl. 3. i glasi: Rešenje o postavljenju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za naseljena mesta doneće komandant štaba za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi.

Čl. 4.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen na internet portalu opštine Petrovac na Mlavi i oglasnoj tabli opštine Petrovac na Mlavi.

Komandant Štaba za vanredne situacije
opštine Petrovac na Mlavi
Duško Nedinić

Izvor: Opština Petrovac na Mlavi

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here