Šta raditi ako vas ubode krpelj?

0
322

Lajmska bolest je infektivno oboljenje čiji je uzročnik bakterija borelija burgdorferi. Zaražavanje ljudi nastaje ubodom krpelja roda Iksodes koji su prenosioci ove bakterije. Infekcija najčešće zahvata kožu, nervni sistem, zglobove i srce, ali mogu biti napadnuti i svi ostali organi i sistemi.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu postoji Savetovalište za lajmsku bolest, koje skreće pažnju na važne napomene.

Mogućnost sprečavanje infekcije

Krpelja treba izvaditi iz kože što pre, u toku prvih 24 časa od uboda, kako bi se smanjila verovatnoća prenosa infekcije. Skidanje treba obaviti stručno, u zdravstvenoj ustanovi, isključivo mehanički, čistom  pincetom koja je prethodno dezinfikovana alkoholom.

Pre odstranjivanja krpelja

Ne treba stavljati nikakva hemijska sredstva – eter, alkohol, benzin, aceton, lak za nokte i dr. Ova sredstva izazivaju povraćanje crevnog sadržaja krpelja u kojem se mogu naći uzročnici lajmske bolesti.

Odstranjivanje krpelja iz kože

Najsigurnije u zdravstvenoj ustanovi (ambulanti, domu zdravlja, odeljenju za kožne bolesti i dr.). Krpelj se uhvati pincetom  što bliže koži, bez gnječenja ili kidanja njegovog tela. Pinceta se najpre malo povuče na gore, koliko je dovoljno da se krpelj odigne od kože, a zatim polako izvlači iz kože. Posle odstranjivanja krpelja ubodno mesto na koži treba dezinfikovati. Ukoliko ste sami pokušali da odstranite krpelja i u tome niste uspeli u celosti, ne pokušavajte da odstranite  preostali deo već se obavezno obratite lekaru.

Ubod krpelja Foto: EPA

Praćenje zdravstvenog stanja osoba koje su imale ubod krpelja

Sprovodi se u trajanju 3 meseca. Kontrolne preglede obavljati jednom mesečno – ordinirajući lekar ili u Savetovalištu za lajmsku bolest.

Prepoznavanje i otkrivanje prvih simptoma i znakova lajmske bolesti

Pojava karakterističnog crvenila kože na mestu uboda krpelja – erythema migrans, uz moguću pojavu opštih simptoma i znakova infekcije : povišena telesna temperatura, glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima, uvećane lokalne limfne žlezde. Izuzetno je važno početi sa lečenjem što pre primenom  pravilne terapije pod kontrolom ordinirajućeg lekara, dermatologa ili infektologa.

Nejasni simptomi i znaci posle uboda krpelja

Obavezno se obratiti ordinirajućem lekaru ili lekaru u Savetovalištu za lajmsku bolest.

Tekst preuzet sa sajta Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here