Sve račune plaćamo odmah, odloženo samo za starije od 65

0
413

Svima nam je odložena otplata rata kredita, dok će samo penzioneri, tačnije – stariji od 65 godina, račune za komunalne usluge moći da plate posle vanrednog stanja.

Ovo je najkraći odgovor na pitanje šta od obaveza moramo da platimo odmah kako dospevaju, a šta možemo da odložimo i za posle okončanja pandemije koronavirusa. Doduše, ima i izuzetaka među javno-komunalnim preduzećima, koja će na naplatu računa od svih, ne samo najstarijih korisnika, sačekati kraj vanrednog stanja.

Tromesečno mirovanje u otplati rata svih kredita u Srbiji stupilo je na snagu 31. marta. Najmanje tri mesečne rate neće morati da plati nijedan dužnik, osim onoga ko je od banke direktno tražio da za njega ovo pravilo ne važi. Kada je reč o računima za električnu energiju, gas, vodu, telefon i druge komunalne usluge, odlaganje plaćanja ovih obaveza važi samo za – penzionere,  odnosno građane starije od 65 godina, s obzirom da su prinuđeni da tokom vanrednog stanja ne izlaze iz svojih domova.

Elektroprivreda Srbije neće obračunavati kamate građanima koji kasne sa plaćanjem računa, najavljeno je nedavno iz ovog javnog preduzeća.

“Građanima, ukoliko kasne sa plaćanjem računa tokom vanrednog stanja, nećemo obračunavati kamate, a penzionerima ćemo produžiti rok za plaćanje uz popust od pet odsto”, izjavio je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS.

 On je naglasio da će penzioneri  imati pet odsto popusta, bez obzira koliko dugo vanredno stanje bude trajalo.

Foto: N1

“Za vreme vanrednog stanja EPS neće računati kamatu bilo kome ko je kasnio sa plaćanjem u ovom periodu, ali neće dozvoliti pokušaje zloupotrebe”, upozorio je Grčić, dodajući da proizvodnja struje košta i da ljudi koji rade moraju da prime plate i obezbede namirnice svojim porodicama. 

Beogradski “Infostan” omogućio je da najstariji sugrađani, koji imaju više od 65 godina, svoje račune za tri meseca – februar, mart i april 2020. godine – plate naknadno, po završetku vanrednog stanja i to, kako navode u ovom preduzeću – bez obračunavanja kamate.

“Kako bi zaštitio svoje korisnike, JKP “Infostan tehnologije” tokom trajanja vanrednog stanja neće pokretati nove postupke prinudne naplate, pri čemu će se zastati sa sprovođenjem postupaka izvršenja u periodu od 90 dana”, navodi ovo javno-komunalno preduzeće.

Infostan, takođe, navodi da će svim redovnim platišama starijim od 65 godina tokom trajanja vanrednog stanja biti omogućeno korišćenje popusta od pet odsto, šest odsto i sedam odsto, kao i subvencija u iznosu od 10-30 odsto.

“Niko od navedenih grupa korisnika u ovom periodu neće izgubiti pravo na popuste i subvencije pri plaćanju računa, bez obzira na kašnjenje u plaćanju. Preduzeće takođe u navedenom periodu neće obračunavati kamate na kašnjenje”, ističu u “Infostanu”.

Dužnici koji žele da zaključe reprogram duga sa “Infostanom”, biraju između nekoliko modela otplate. Tako, plaćanjem duga u celosti, “Infostan” otpisuje 15 odsto glavnog duga. Ako se dug namiruje u tri msečne rate, otpisuje se 12 odsto preostalog glavnog duga, za šest rata otpisuje se 10 odsto preostalog glavnog duga, dok se za 12 rata otpisuje pet odsto preostalog glavnog duga.

Ovo preduzeće je najavilo i da će, po okončanju vanrednog stanja, produžiti akciju reprograma duga za dodatnih 90 dana. Prema reprogramu, dužnicima se otpisuje cela kamata, pod uslovom da redovno namiruju rate.

Za razliku od Beograda, koji odloženo plaćanje omogućava samo najstarijim sugrađanima, Grad Niš naknadno plaćanje komunalnih računa uručenih tokom vanrednog stanja omogućava svim svojim redovnim platišama.

JKP “Objedinjena naplata” saopštila je da se obavezuje da će omogućiti plaćanje svih mesečnih faktura nakon vanrednog stanja, bez zatezne kamate i sa popustom od pet odsto, za sve one korisnike koji su do trenutka uvođenja vanrednog stanja bili redovni u izmirenju prethodnih mesečnih faktura i nisu imali zaostala dugovanja.

Odlaganje plaćanja računa najstarijim sugrađanima omogućava i Kompanija SBB. Ovaj kablovski operator je saopštio da penzionerima koji ne mogu da izlaze iz svojih domova za vreme trajanja vanrednog stanja, neće isključivati usluge zbog neizmirenih obaveza, niti će naknadno da obračunava kamate na zakasnela plaćanja.

Isto važi i za Telekom – MTS neće zbog neplaćenih računa isključivati usluge starijim sugrađanima, niti će obračunavati kamate zbog neplaćenih računa koji su ovoj grupi korisnika pristigli u toku vanrednog stanja.

Iz Telenora za Nova.rs kažu da je, uvažavajući situaciju u kojoj se nalaze stariji sugrađani i njihovu nemogućnost da izlaze napolje, njihova odluka trenutno jeste da ne isključuju tu kategoriju korisnika u slučaju neplaćanja (korisnici stariji od 65 godina).

Izvor: Nova.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here