Kompanija Telekom Srbija je, na 58. Generalnoj skupštini Udruženja evropskih operatora telekomunikacionih mreža (European Telecommunications Network Operators’ Association – ETNO) u La Valeti na Malti, primljena u punopravno članstvo te organizacije, saopštila je danas ta kompanija.

Generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk rekao je da je „velika čast i obaveza biti u društvu najvećih evropskih telekomunikacionih operatora“.

Tokom Generalne skupštine, održane 17. oktobra, ETNO je najavio agendu „Evropa 2030“ koja počiva na tri stuba i to usluge povezivanja svetske klase, liderstvo u oblasti tehnologija i usluga i građani u žiži interesovanja.

Između ostalog, ovom agendom se ističe značaj povećanih ulaganja u tehnologije digitalne mreže, inovacija usmerenih ka održivosti, politike u pogledu potražnje i liderstvo u uslugama zasnovanim na obradi digitalnih podataka. Takođe se naglašava potreba za promovisanjem zaokreta u oblasti kreiranja digitalne politike, sa pristupa koji je fokusiran na tržište na pristup koji je fokusiran na građane.

Udruženje ETNO je glas operatora telekomunikacionih mreža Evrope od 1992. godine i u međuvremenu je postalo glavna strateška grupa evropskih operatora elektronskih komunikacionih mreža. Njegovih 39 članova i posmatrača iz Evrope i šire predstavljaju okosnicu evropskog digitalnog napretka Evrope.

Izvor: Danas

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here