Univerzitet objavio rešenje kojim se potvrđuje da je doktorat Malog plagijat

0
127

Univerzitet u Beogradu objavio je danas na svojoj internet strani Rešenje Odbora za profesionalnu etiku kojom se potvrđuje da je doktorat ministra finansija Siniše Malog plagijat.

U Rešenju koje se u celosti može pročitati na sajtu Univerziteta se navodi da je “Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, postupajući po žalbi rektorke Univerziteta u Beogradu (Ivanke Popović) od 8. novembra 2019. godine, i po žalbama Siniše Malog i njegovih advokata na Odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 28. oktobra 2019. godine, utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog”.

“Na sednici održanoj 21. novembra na osnovu Pravilnika o utvrđivanju neakademskog ponašanja u pisanju akademskih radova doneto je Rešenje kojim se preinačuje Odluka Nastavno-naučnog veća FON-a od 28. oktobra 2019. godine i utvrđuje neakademsko ponašanje Siniše Malog”, piše u Rešenju.

U Rešenju Odbora za profesionalnu etiku se navodi da je “Siniša Mali prilikom izrade doktorske disertacije ‘Kreiranje vrednosti kroz proces restruktuiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji’, koju je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine, doslovno preuzeo tekstove drugih autora bez navođenja imena autora i izvora iz kojih je tekst preuzet”.

Nije bilo ni “jasnog obeležavanja preuzetih delova, čime je učinio povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu iz člana 22 (plagiranje)”.

Odbačen je “zahtev Siniše Malog za preispitivanje odluke Nastavno-naučnog veća FON-a od 28. oktobra 2019. godine kao nedozvoljen”.Rešenje Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here