Zaključak o ograničenom radnom vremenu trgovinskih, zanatskih i uslužnih objekata (24.03.2020. godine)

0
450

Na osnovu čl 3. Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i uslužnih objekata na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi (Sl glasnik Opštine Petrovac na Mlavi br: 7/16, 8/16 i 1/18) a u skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije od 15.03.2020. i vanredne sednice Štaba za vanredne situacije br 87-20/20-02 od 24.03.2020. Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi donosi:

ZAKLjUČAK
O OGRANIČENOM RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH, ZANATSKIH I USLUŽNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI ZA VREME TRAJANjA VANREDNOG STANjA


Pravna lica i preduzetnici iz oblasti trgovinske delatnosti, zanatstva i uslužnih delatnosti, samostalno utvrđuju radno vreme svojih objekata u propisanom vremenskom intervalu od 07-15 časova; radno vreme u maloprodajnim objektima utvrđuje se u vremenskom intervalu od ponedeljka do subote od 07-15 časova; nedeljom za građane starije od 65 godina od 04-07 časova, dok je za ostale građane od 08-15 časova – za vreme trajanja vanrednog stanja.

Privredni subjekti odnosno preduzetnici iz stava 1 ovog zaključka dužni su da izmenjeni raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen na internet portalu opštine Petrovac na Mlavi i oglasnoj tabli opštine Petrovac na Mlavi.

Komandant Štaba za vanredne situacije
opštine Petrovac na Mlavi
Duško Nedinić

Zaključak (PDF)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here