Foto: Urban city

Na osnovu čl 3. Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i uslužnih objekata na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi (Sl glasnik Opštine Petrovac na Mlavi br: 7/16, 8/16 i 1/18) a u skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije od 15.03.2020. i vanredne sednice Štaba za vanredne situacije br 87-16/20-02 od 19.03.2020. Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi donosi:

ZAKLjUČAK
O ZATVARANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA, KLADIONICA I OSTALIH PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU I UKLANjANjU ODREĐENIH STVARI SA JAVNE POVRŠINE NA TERITORIJI OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI
ZA VREME TRAJANjA VANREDNOG STANjA

Zatvaraju se svi ugostiteljski objekti (restorani, kafići, barovi i ostali objekti u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost) na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, počev od 20.03.2020. godine, osim onih koji vrše uslužnu delatnost i isporuku hrane i pića bez zadržavanja u objektu i bez mogućnosti služenja pića.

Zatvaraju se kladionice i ostali priređivači igara na sreću na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi počev od 20.03.2020. godine.

Svi pravni subjekti na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi u obavezi su da do 19:00 časova 19.03.2020. godine uklone sve stolove, stolice, mobilijare, izložbenu robu, reklame sa javne površine, u cilju dezinfekcije istih.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen na internet portalu opštine Petrovac na Mlavi i oglasnoj tabli opštine Petrovac na Mlavi.

Komandant Štaba za vanredne situacije
opštine Petrovac na Mlavi
Duško Nedinić

Izvor: Opština Petrovac na Mlavi

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here